Pri prelepovanie kartónov páskami je najvhodnejší izbová teplota. Niektoré pásky nie sú prispôsobené na nízke teploty, čo by mohlo spôsobiť tvrdnutie lepidla. Vyvarujte sa vlhkým a "studeným" kartónom.

Solventní pásky

sú ideálne a vysoko účinné za zhoršených podmienok (např.chlad, vlhko, mastnota). Naopak sú nevhodné pre dlhodobé použitie pri vyšších teplotách skladovaného tovaru - lepidlo po aplikácii horšie odoláva expozícii UV žiareniu.

Akrylátové pásky

s akrylátovou disperziou sú odolné proti svetlu a starnutiu, hodiaci sa pre použitie pri vyšších teplotách, majú dlhodobú trvanlivosť. Lepidlo nikdy "nevyteká" mimo pásku - hodnotíme ho ako najviac "čisté" a vhodné pre dlhodobé použitie aj pri vyšších teplotách skladovaného tovaru.

Hot melt

opäť lepidlo, ktoré je vhodné pre použitie aj v chlade. Lepidlo po aplikácii horšie odoláva expozícii UV žiareniu (dlhodobý pobyt na slnku). Vhodný pre lepenie v horších podmienkach (napr. Zvýšená prašnosť). Lepiaca páska BOPP-hotmelt je výborne použiteľná aj pri strojnom balení.

Silent

vhodné do prevádzky s nárokmi na tichú prevádzku. Tieto pásky bývajú tiež niekedy označované ako low-noise. Alternatívou môže byť pre Vás odvíjač lepiacej pásky, ktorý túto funkciu tiež spĺňa.

Lepidla do mrazu

sú špeciálne vyvinutá lepidlá, ktoré aj pri nízkych teplotách spĺňajú svoju funkciu. Využitie nájdu nielen v chladných mesiacoch, ale aj v chladiarenských, mraziarňach a ostatných prevádzkach s nízkou teplotou.