Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Naša spoločnosť OBALY.CZ, s.r.o. (IČ 25113224) so ​​sídlom K Májovu 1229, 537 01 Chrudim si veľmi váži Vašu dôveru a chráni Vaše dáta pred ich zneužitím. Tu sú prehľadné informácie predovšetkým o tom:

  • aké osobné údaje zhromažďujeme a na aké účely,
  • komu osobné údaje svojich klientov odovzdávame,
  • aké sú Vaše práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracovávame.

Pokiaľ tu nenájdete odpovede na svoje otázky, alebo sa chcete v tejto súvislosti ešte na niečo opýtať, zavolajte nám na telefónne číslo 469 620 384 alebo nám pošlite email na adresu gdpr@obaly.cz.

S Vašimi osobnými údajmi pracujeme z dôvodu, aby sme mohli splniť to, k čomu sme sa Vám zaviazali, alebo z dôvodu, že na tom máme takzvaný oprávnený záujem. Zároveň nám to pomáha dodržať všetky právne povinnosti. Osobné údaje spracovávame výhradne s Vašim súhlasom, s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď na spracovanie osobných údajov Váš súhlas nevyžadujeme.

Aké osobné údaje spracovávame?

Snažíme sa, aby ich bolo čo najmenej a to najmä tie, ktoré potrebujeme pre vytvorenie ponuky, rokovania o tejto ponuke, k doručení Vašich objednávok na požadovanú adresu, alebo za účelom odpovede na Vami vznesený dotaz, tj. meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefón, fakturačná a doručovacia adresa. Môžeme po Vás požadovať aj číslo Vášho bankového účtu a to v prípade vrátenia preplatku alebo čiastky za stornovanú (už uhradenú) objednávku. Tieto osobné údaje budú nami spracovávané najdlhšie 3 roky od ich vzniku, ak nám neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Komu osobné údaje odovzdávame?

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou OBALY.CZ, s.r.o., teda správcom osobných údajov. Osobné údaje však pre nás môžu spracovávať aj títo spracovatelia: BSshop s.r.o., SmartSelling a.s., Seznam.cz, ďalej externý dopravcovia - Česká Pošta š.p., PPL CZ s.r.o., DSV Road a.s., General Logistics Systems Slovakia s.r.o. apod. Vždy kladieme dôraz na zabezpečené nakladanie s týmito údajmi a na ich ochranu pred prípadným zneužitím.

Vezmite, prosím, na vedomie, že máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie osobných údajov. Dáta pre účely fakturácie a účtovania nie sú dotknuté.

 

S námi je balenie hrou!